×
Tusiewicz
Katarzyna
  • absolwentka Collegium Medicum UJ
  • specjalizacja z ortodoncji potwierdzona egzaminem państwowym
  • członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
  • udział w licznych kursach i sympozjach ortodontycznych
  • śledzi i wykorzystuje najnowsze trendy w ortodoncji