×
Tusiewicz
Krzysztof
  • absolwent Collegium Medicum UJ
  • zajmuje się protetyką, endodoncją i chirurgią stomatologiczną
  • znakomity praktyk 
  • zwolennik najnowocześniejszych metod leczenia i diagnostyki
  • uczestnik licznych kursów i szkoleń