Kauter Elektrochirurgiczny

Zimny nóż elektrochirurgiczny umożliwia bezkrwawe podcinanie wędzidełek, przerostów błony śluzowej lub przedprotetyczne korekty kształtu dziąseł.